Tillbaka till översikt
Skivsåg

advanced line 100

advanced line 100 är resultatet av årtionden av erfarenhet inom aluminiumsnitt och övertygar med en väldigt stabil konstruktion samt högsta precision och snittnoggrannhet. En säker investering i framtiden.
advanced line 100

Highlights

Klassikern – resultatet av årtionden av erfarenhet.

advanced line 100 övertygar med en mycket stabil konstruktion samt högsta precision och snittnoggrannhet. En 18 eller 24 kW sågmotor säkerställer utmärkta, måttexakta snitt i aluminium, icke-järnmetaller och plast upp till 100 mm. Maskinkroppens stabila konstruktion och den utmärkta sågvagnsstyrningen samt vibrationsfria såglager med hög precision är ytterligare framgångsfaktorer för det perfekta snittet.

  • Snittlängd: 3200–4200 mm
  • Sågbladsdiameter: 450 mm
  • Sågbladsutskjutning: 125 mm
  • Matningshastighet: 0,2–60 m/min
  • Motoreffekt: 18–24 KW/50 Hz

Detaljer & utrustning

Dubbel tryckbalk med lasermätning

Dubbel tryckbalk med lasermätning

Den delade tryckbalken möjliggör ett minimalt kantsnitt (spån- eller repsnitt) oberoende av det programmerade skivmåttet. Detta garanterar optimalt materialutnyttjande med perfekt spånsugning.

Bord med omnihjul

Bord med omnihjul

Borden med omnihjul som styrs på linjärstyrningar ger en kraftsparande transport av tunga skivor för en enmansdrift med hög produktivitet.

Pneumatiskt lyftbara bordssegment

Pneumatiskt lyftbara bordssegment

Med pneumatiskt lyftbara bordssegment kan tunga skivor flyttas enkelt utan att skadas.

Patenterad klyvkniv för skivor med höga materialspänningar

Patenterad klyvkniv för skivor med höga materialspänningar

Klyvkniven för skivor med höga materialspänningar är monterad i slutet av sågvagnen och kan kopplas på och av mekaniskt.

Dual Servo Drive – lösningen med hög precision

Dual Servo Drive – lösningen med hög precision

Två oberoende servomotorer med separata mätsystem och programmerbara korrektionskurvor garanterar absolut precision vid alla förflyttningsvägar.

Svängbord framtill

Svängbord framtill

Ändra frontbordets position om 90 grader snabbt och enkelt och få så en platssparande eller stor stödyta.

Tunga och robusta klämspännare

Tunga och robusta klämspännare

Sensor för sågbladsavvikelse

Sensor för sågbladsavvikelse

En exakt sensor för sågbladsavvikelse ger snitt som är skonsamma mot material och minskar dessutom kostnaden för sågblad.

Skjutbara extrabord

Skjutbara extrabord

Extrabord kan förflyttas enkelt och exakt på slipade linjärstyrningar.
 

Lamellridå

Lamellridå

Lamellridån stänger området kring snittaxeln, vilket förbättrar spånsugningsprestandan och förhindrar spridning av smuts. Detta är särskilt viktigt vid bearbetning av plast och aluminium.