Tillbaka till översikt
Plattuppdelningssåg, Horisontell

kappa automatic 100

kappa automatic 100. Mer kraft, mer effekt, mer komfort! Skivsågen med sofistikerad utrustning - energieffektiv, snabb och helt exakt.
kappa automatic 100

Highlights

Den största tryckbalksågen i Mayer kappa automatic-serien satsar i sin konstruktion och grundutrustning på de viktigaste punkterna i den moderna produktionen:

 • De exklusiva snittkanterna skärs genom den automatiska snitthöjdinställningen för den optimala ingångsvinkeln för sågbladet och jämn gång för sågvagnen.
 • Det dubbla mätsystemet garanterar högsta möjliga repeterbarhet.
 • För högsta produktivitet med kortast möjliga snittcykler öppnas tryckbalken beroende på materialhöjden varmed materialprocesstiderna sänks till ett minimum.
 • En ständigt stigande punkt i tillverkningen är energikostnaderna. Vårt ”Green Line-paket” med sina styrda utsugsstos och den direkta styrningen av motorerna kan sänka energibehovet med upp till 30 %.
 • Ett av de lägsta arbetsbullren avlastar miljön och skyddar användarens hälsa.
 • Pneumatiskt styrda, massiva spännhylsor av stål garanterar säkert och skadefri fastspänning av skivpaket (öppningshöjd 90 mm) och enskilda, små skivmaterial.

Detaljer & utrustning

Sågvagnsdrift

Sågvagnsdrift

Den konstanta matningen av sågvagnen styrs steglöst från 5–100 m/min direkt på manöverpanelen. Drivningen sker med en kugghjuls- och kuggstångssystem och garanterar därmed jämn kvalitet på snitten oberoende av arbetsstyckesmaterialet.
Perfekta snittresultat - Ny skärriktning

Perfekta snittresultat - Ny skärriktning

Perfekta, rena skärresultat skapas av huvud- och ritssågblad med en sågbladsutskjutning på 77/100/118/139 mm. Tillsammans med skärriktningen mot anslaget blir det en förstklassig exklusiv snittbild.

Styrd tryckbalk – högsta produktivitet genom kortast möjliga snittcykler

Styrd tryckbalk – högsta produktivitet genom kortast möjliga snittcykler

Den styrda tryckbalken på kappa automatic öppnas inte fullständigt under bearbetningen, utan endast motsvarande den aktuella materialhöjden, och säkerställer därmed kortast möjliga produktionscykler med högsta effektivitet.

Mjukvara för sågoptimering 

Mjukvara för sågoptimering 

Det moduluppbyggda snittoptimeringsprogrammet beräknar den mest ekonomiska tillskärningen utifrån stycklistorna under beaktande av tillskärningstid och antal snitt. Programmet är kompatibelt med de flesta konstruktionsoch ritprogram så att det även är möjligt att beräkna mängden material, tillskärningstider och kantlängen och/eller skapa en anslutning till lagerhållningssystem med materialadministration. 
Effektiv bestyckning med lyftbord/skivlager 

Effektiv bestyckning med lyftbord/skivlager 

Med lyftbordet/plattlagersystemet monterat på baksidan är det möjligt att ladda sågen platta för platta. Nödvändigt antal plattor kan laddas direkt från stapeln med plattor till sågen.  
Pressanordning

Pressanordning

Den automatiska pressanordningen sörjer för exakt anpassning av arbetsstycken (bredd på arbetsstycke 50-1200 mm) på vinkelanhållet vid kapning.
Enkel användning 

Enkel användning 

Den enkla utformningen av manöverpanelen och det överskådliga menysystemet i det Windows-baserade styrprogrammet gör användningen intuitiv. Maskinstyrningens anslutning till befintliga system eller nätverk är naturligtvis förberedd. Kappa automatic kan utrustas med kapoptimeringsprogramvara från Ardis. På begäran kan en etikettskrivare läggas till. 
Dubbelt mätsystem på materialpåfösaren

Dubbelt mätsystem på materialpåfösaren

Materialpåfösaren är utrustad med två motsatt kontrollerande mätsystem. I kombination med en mycket exakt servomotor och solida tänger uppnås största möjliga repeterbarhet. Mätsystemet är separat från drivningen och är helt fritt från slitage.
Perfekt processäkerhet

Perfekt processäkerhet

I kombination med snittoptimeringsprogramvaran kan en etikett skrivas ut för varje arbetsstycke med varierande information (ordernummer, avsedd användning, CNC-program, vilken sida som ska kantas).
Paketklämma utförande med två fingrar

Paketklämma utförande med två fingrar

Pneumatiskt styrda, massiva spännhylsor av stål garanterar säkert och skadefritt fastspänning av plattpaket (öppningshöjd 90/105/130 mm) och enskilda, små plattmaterial.

Hjul

Hjul

Hjulen hjälper till när materialmataren transporterar skivorna och garanterar på detta sätt exakt frammatning av skivorna till sågningslinjen.
Materialkompatibel hantering

Materialkompatibel hantering

Utmatningsbord med luftkuddsteknologi garanterar en materialskonande hantering för säkert produktionsflöde även vid stora skivstaplar. I området för kring materialpåfösaren sörjer rullbanor för en skonsam transport av materialet. Vid särskilt tryckkänsliga material kan klämtrycket finjusteras med en manometer.
Fanéranhåll

Fanéranhåll

För formatsågning av fanérskivor med fanéröverhäng eller laminatkivor finns tryckluftsdrivna fanéranhåll.
Polerat maskinbord – skonsam hantering av ömtåliga material

Polerat maskinbord – skonsam hantering av ömtåliga material

För särskilt skonsam hantering av ömtåliga material och en obegränsad livslängd finns det polerade maskinbordet.
greenLine-paket – minskade produktionskostnader och buller

greenLine-paket – minskade produktionskostnader och buller

greenLine-paketet till kappa automatic-modellerna minskar genom en reglerad tryckbalksugning sugningens nödvändiga volymström med ca 30 %. Dessutom förbrukar motorerna genom en minskad eftergångstid upp till 30 % mindre energi. Med en bevisad bulleremission på endast 73,5 dB är kappa automatic en av de tystaste plattuppdelningssågarna i sin klass.

Effektiva programpaket

Effektiva programpaket

Plattuppdelningssågar kappa automatik garanterar enklaste användning och maximal effektivitet med många programpaket.

 • Kantbearbetningsmodul med automatisk beräkning av färdigt mått
 • Platt- och resthantering
 • Etiketteditor med streckkodsfunktion och bildmodul
 • ASCII-export och -import
 • Nätverksfunktion