Tillbaka till översikt
Matning

Arbetsbord

Kompromisslös och snabb matning och exakt utmatning i paket.
Arbetsbord

Highlights

Arbetsbordet är arbetshästen bland matningslösningar. Den här typen av matning lämpar sig framför allt för bearbetning av stora mängder av plattor av samma typ och visar sina bästa styrkor här: kompromisslöst snabb matning av maskinen och exakt utmatning av flera skivor samtidigt i paket. Vi utrustar ditt arbetsbord med inriktningar, relativstyrning, rotationssystem, kantsågar och mycket mer helt i enlighet med kraven på ditt kap- och klyvsnitt. För att öka lönsamheten är det skonsamt mot dina personalresurser och ökar den kvantitativa kapaciteten på din bearbetningsenhet för kap- och klyvsnitt.

Fördelar:

  • Elektronisk höjdstyrning med precisionsmätningssystem.
  • Kortaste processtider genom hybridstyrning av såg och arbetsbord.
  • Smart hanteringsteknik möjliggör ett samordnat samspel av klämmor och inriktningar.
  • Standardiserade lösningar för att maximera din lönsamhet eller individuella speciallösningar för din speciella användning.
  • Buffertbanor för matning av flera skivstaplar av råmaterial samtidigt. Maskinen arbetar sedan av stapeln på egen hand.
  • Skalbar utrustning beroende på kraven på din produktionsenhet för kap- och klyvsnitt.
     

Detaljer & utrustning

Ekonomisk sågning

Ekonomisk sågning

Med ett arbetsbord och matchande periferi blir dina kap- och klyvsnitt ett mycket ekonomiskt, automatiskt system.
 

Paketinriktare

Paketinriktare

Exakt och snabb positionering av skivpaketen mot paketklämman.

Skivutmatningsenhet

Skivutmatningsenhet

Skivutmatningsenhet med vertikalutjämning. På så vis kan även vågformade och tunna skivor matas ut utan problem. Utmatningsenheten anpassar sig automatiskt efter skivans yta.

Rullbanor

Rullbanor

Tillvalet rullbanor skapar luft vid planeringen av personalresurser. Maskinen kan på egen hand bearbeta hela skivstaplar med råmaterial.
 

Rotationsverk

Rotationsverk

Rotationsverk som tillval är särskilt fördelaktiga vid komplexa snittbilder.
 

Specialanvändning

Specialanvändning

Vi har även mycket erfarenhet inom speciella applikationer som utmatning av tunna material.