Arbetsbord. Den här typen av matning lämpar sig framför allt för bearbetning av stora mängder av plattor av samma typ och visar sina bästa styrkor här. Dessa inkluderar elektronisk höjdkontroll med ett precisionmätningssystem, buffertspår för lastning av flera staplar med råskivor och oberoende bearbetning, smart hanteringsteknik och hybridkontroll från såg- och lyftbordet.

Vakuummatning med linjeportal. En linjeportal ger ett stabilt, högt materialflöde av olika skivtyper från lagret direkt till skivsågen. Till skillnad från ett lyftbord som alltid bara bearbetar en skivtyp integrerar linjeportalen helt automatiskt och flexibelt flera staplar med råskivor i produktionsprocessen.