Varje material har sin lösning

Utöver bearbetningen av aluminium och trä uppnår vi även utmärkta resultat med speciellt konfigurerade maskiner vid sågning av plaster.

Varje år produceras nya plastblandningar, vilket resulterar i nya halvfabrikat, olika icke-järnmetalllegeringar och nya kompositmaterial. För oss är detta ett incitament att anpassa våra lösningar till dina krav. Dra nytta av våra årtionden av erfarenhet och våra processorienterade metoder. Med den senaste tekniken och anpassade mjukvarulösningar blir varje enskild maskin en del av ditt övergripande koncept.