Přejít na přehled
Pila s přítlačnou lištou | Horizontální velkoplošná pila

kappa automatic 120

kappa automatic 120 je ideální velkoplošná pila pro rychlé a rozměrově přesné přiřezávání jednotlivých desek a balíků desek.
kappa automatic 120

Highlights

MAYER kappa automatic 120 – ideální velkoplošná pila pro rychlé a rozměrově přesné přiřezávání jednotlivých desek a balíků desek.

Velkoplošné pily Mayer přesvědčí tradičně promyšlenou koncepcí stroje a řadou detailů, které uspokojí každý požadavek. Každý typ stroje sám o sobě přináší absolutně špičkový výkon. Čím rozmanitější požadavky je nutno zvládnout při řezání materiálů, tím více záleží na drobných detailech, které rozhodují o úspěchu celého procesu.

Modulární program pro optimalizaci řezání s generováním štítků s čárovým kódem je synonymem vysoké procesní spolehlivosti. Pilový vozík s hlavní a předřezávací jednotkou se pohybuje po kaleném a broušeném systému vedeném po kruhových profilech. Extrémně klidný chod pilového vozíku při rychlosti řezání od 5 do 100 metrů za minutu zajišťuje vysoce přesný pohon pomocí systému s ozubenými koly a ozubenými tyčemi. Automatické nastavení výšky řezu zaručuje optimální úhel zaříznutí kotouče do materiálu, který spolu s maximálně klidným chodem pilového vozíku zajišťuje dokonalé provedení hran řezu. Dvojitý měřicí systém přitom garantuje maximální přesnost opakování. Přítlačný trámec se otvírá v závislosti na výšce materiálu, což zkracuje na minimum dobu potřebnou pro přesun materiálu. Balíček Greenline s řízenými odsávacími klapkami a přímým ovládáním chodu motorů může snížit spotřebu energie až o 30 %.

Detaily a výbava

Leštěný stůl stroje pro šetrnou manipulaci s citlivými materiály

Leštěný stůl stroje pro šetrnou manipulaci s citlivými materiály

Pro zvlášť šetrnou manipulaci s citlivými materiály a pro výrazné prodloužení životnosti je k dispozici leštěný stůl stroje.
Pohon pilového vozíku

Pohon pilového vozíku

Konstantní posuv vozíku pily je plynule regulován od 5–100 m/min přímo na ovládacím panelu. Pohon je realizován s použitím systému ozubených kol a ozubených tyčí, což zaručuje stálou kvalitu řezů nezávisle na materiálu obrobku.
Perfektní řezné výsledky - nový směr řezu

Perfektní řezné výsledky - nový směr řezu

Dokonalost a čistotu finálního řezu zajišťuje hlavní a předřezávací kotouč s řeznou výškou až 77/100/118/139 mm. K dosažení vysoce kvalitního výsledku přispívá také směr řezání proti pravítku.

Řízený přítlačný trámec: maximální produktivita díky zkrácení cyklu řezání

Řízený přítlačný trámec: maximální produktivita díky zkrácení cyklu řezání

Řízený přítlačný trámec pily kappa automatic se během obrábění neotevře na doraz, ale pouze podle výšky materiálu, což přispívá ke zkrácení výrobního cyklu a zvýšení efektivity.

Software pro optimalizaci řezných plánů 

Software pro optimalizaci řezných plánů 

Modulární software pro optimalizaci řezání vypočítá z kusovníků nejhospodárnější řezací plán, přičemž bere v úvahu dobu řezání a množství odpadu. Tento software je plně kompatibilní s většinou konstrukčních a kreslicích programů a k jeho rozšiřujícím funkcím patří např. kalkulace množství a využití materiálu, doby řezání a délky hran a/nebo propojení se skladem včetně správy materiálu. 
Efektivní přísun materiálu ze zvedacího stolu/skladu desek 

Efektivní přísun materiálu ze zvedacího stolu/skladu desek 

Zvedací stůl/sklad desek na zadní straně umožňuje přísun materiálu na desky po paletách. Podavač pak odebere přímo z hráně potřebný počet desek.  
Přítlačný přípravek

Přítlačný přípravek

Automatické upínací zařízení zajišťuje při podélných řezech přesné umístění obrobku (šířka 50 - 1200 mm) k úhlovému dorazu.
Velmi jednoduché ovládání 

Velmi jednoduché ovládání 

Jednoduché řešení ovládacího panelu a přehledná navigace v menu řídícího softwaru pracujícího pod Windows umožňují intuitivní ovládání. Propojení řízení stroje se stávajícími systémy nebo sítěmi je samozřejmostí. Samozřejmostí je připravení napojení stroje na existující systémy či sítě. Na vyžádání lze přidat také tiskárnu štítků. 
Dvojitý měřicí systémna posunovači materiálu

Dvojitý měřicí systémna posunovači materiálu

Jednotka posunovače materiálu je vybavena dvěma vzájemně se kontrolujícími měřicími systémy. Ve spojení s vysoce přesným servomotorem a solidními kleštinami se dosahuje nejvyšší možné přesnosti opakování. Snímání rozměrů probíhá odděleně od pohonu a absolutně nepodléhá opotřebení.
Perfektní procesní bezpečnost

Perfektní procesní bezpečnost

V kombinaci se softwarem pro optimalizaci řezů lze pro každý obrobek vytisknout etiketu s různými informacemi (číslo zakázky, účel použití, CNC program, strana k ohranění).
Upínací svěrka v dvouprstovém provedení

Upínací svěrka v dvouprstovém provedení

Masivní ocelové pneumaticky ovládané upínací svěrky zajišťují bezpečné a upnutí bez rizika poškození, a to nejen u malých dílců nebo jednotlivých desek, nýbrž i několika desek najednou (upínací výška 90/105/130  mm).

Válečková dráha

Válečková dráha

Rolnová podpěrná dráha usnadňuje posun deskového materiálu pomocí posouvače a zaručuje přesnou dopravu materiálu k řezné linii.
Adekvátní manipulace s materiálem

Adekvátní manipulace s materiálem

Odebírací stoly s technologií vzduchových polštářů zaručují manipulaci šetrnou k materiálu pro bezpečný průběh výroby i při velkých svazcích desek. V oblasti posunovače materiálu zajišťují válečkové dopravníky šetrný pohyb materiálu. U materiálů obzvlášť citlivých na tlak lze jemně nastavit přítlak svazkových svorek pomocí manometru.
Dorazy pro dýhované materiály

Dorazy pro dýhované materiály

Pro formátování dýhovaných materiálů s přesahem dýhy máte k dispozici pneumatické dorazy zabraňující poškození.
Balíček greenLine pro snížení výrobních nákladů a hlukových emisí

Balíček greenLine pro snížení výrobních nákladů a hlukových emisí

Balíček greenLine pro modely kappa automatic řady snižuje díky řízenému odsávání přítlačných trámců spotřebu vzduchu pro odsávání zhruba o 30 %. Také doba doběhu je kratší, a motory proto spotřebují až o 30 % méně energie. Prokázaná úroveň hlukových emisí činí pouze 73,5 dB, což řadí dělicí pilu na desky kappa automatic 73,5 mezi nejtišší produkty ve své kategorii.

Efektivní softwarové balíky

Efektivní softwarové balíky

Výbava velkoplošných pil kappa automatik zahrnuje řadu softwarových balíků, které garantují velmi jednoduché ovládání a maximální efektivitu.

  • modul pro obrábění hran s automatickým výpočtem hotového rozměru
  • správa desek a odřezků
  • editor štítků s generováním čárových kódů a grafickým modulem
  • export i import formátu ASCII
  • schopnost práce v síti
Lamelová clona

Lamelová clona

Lamelová clona uzavírá oblast kolem řezné osy, zvyšuje tak účinnost odsávání a zabraňuje rozptylování třísek. Obzvláště při zpracování plastů a hliníku je toto nezbytné.